romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
● Aktuální výzkum ...
  ○  Holubice
  ○  Hradešín
  ○  Chřenovice »
  ○  Kozojedy »
  ○  Pertoltice »
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Želenice »

● Publikované výsledky ...

  ○  Katalog zkoumaných objektů »
● Stavebněhistorické průzkumy ...
  ○  Libčany (koncept SHP) »
  ○  Potvorov (SHP) »
● Architektonické studie rekonstrukcí ...
  ○  Cheb »
  ○  Libčany »
  ○  Záboří nad Labem »
● Středoškolské referáty (SOČ) ...
  ○  Budeč »
  ○  Jakub »
  ○  Tismice »
  ○  Řeznovice »
  ○  Vinec »
  ○  Potvorov »
  ○  Vroutek »
  ○  Mohelnice »
  ○  Praha - Kyje »
  ○  Praha - Záběhlice »
 
ŽELENICE: celkový pohled na kostel od jihovýchodu, po opravě vnějšíhio pláště stavby (foto M. Falta 2015).
ŽELENICE: detail západního okénka v severní zdi lodi (foto M. Falta 2014).
 
  Věda & aktuální výzkum:  
 

ŽELENICE - morfologie zdiva jako dekorativní prvek?

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium sv. Jakuba Většího, stavba vzniká patrně na přelomu 11. a 12. století, podélný bezvěžový kostel s gotickým presbyteriem, precizní kvádrové zdivo se střídáním pískovcových a opukových kvádrů.
  V rámci výzkumu stavebních postupů a studia materiálové a konstrukční rozmanitosti stěn kostelní lodi byl v roce 2014, kdy byl při obnově vnějšího pláště přístupný líc románských stěn, zkoumán i bezvěžový kostel sv. Jakuba Většího v Želenici. Nevelká stavba raně středověkého původu s románskou lodí a mladším gotickým presbyteriem nemá věž, která zde ve zděné formě nikdy nebyla provedena. Význam kostela spočívá v provedení obvodového zdiva lodi, které je konstruováno z přesně opracovaných kamenných bloků, přičemž část spodní partie (severní) fasády je zhotovena ze světlých opukových kvádrů, které jsou proloženy liniemi tmavšího pískovce. Ve vrchních částech se naopak uplatňují světlé opukové pásy na tmavším podkladu. Při detailním studiu stěn tak vyvstává významná otázka, zdali se jedná o nahodilé užití dvou typů materiálu, anebo záměrně provedený poněkud specifický dekorativní prvek. Reflexe této problematiky je závažná z hlediska původního významu a postradatelnosti věže raně středověkého kostela. Pořízení nadstandardně provedeného a dekorovaného zdiva chrámu byla jistě vždy nákladná záležitost, což kontrastuje s neexistencí (zděné) zvonice, která však mohla existovat v oddělené pozici, například jako integrální součást dvorce nobility (Laval 2016, 68).  
     
 

ŽELENICE: detail západního okénka v severní zdi lodi (foto M. Falta 2014).

 

ŽELENICE: detail východního okénka v severní zdi lodi s dochovaným omítnutím vnitřku špalety a patrnou omítkovou paspartoui (foto M. Falta 2014).

  ŽELENICE: detail kruhového okénka v severní zdi lodii (foto M. Falta 2014).  
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: