romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
● Aktuální výzkum ...
  ○  Holubice
  ○  Hradešín
  ○  Chřenovice »
  ○  Kozojedy »
  ○  Pertoltice »
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Želenice »

● Publikované výsledky ...

  ○  Katalog zkoumaných objektů »
● Stavebněhistorické průzkumy ...
  ○  Libčany (koncept SHP) »
  ○  Potvorov (SHP) »
● Architektonické studie rekonstrukcí ...
  ○  Cheb »
  ○  Libčany »
  ○  Záboří nad Labem »
● Středoškolské referáty (SOČ) ...
  ○  Budeč »
  ○  Jakub »
  ○  Tismice »
  ○  Řeznovice »
  ○  Vinec »
  ○  Potvorov »
  ○  Vroutek »
  ○  Mohelnice »
  ○  Praha - Kyje »
  ○  Praha - Záběhlice »
 
  Středoškolské referáty o románské architektuře (SOČ):  
 

PRAHA - ZÁBĚHLICE

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium Narození Panny Marie, románský podélný kostel vzniká v pol. 12. stol., původně apsida a rom. věž, dnes gotické presbyterium a novorománská věž, dochováno řádkové zdivo, dvě okenní špalety, nález románského svícnu z 12. st.
 

TENTO TEXT JE STŘEDOŠKOLSKÝM REFERÁTEM, NEJEDNÁ SE O VĚDECKÝ ČLÁNEK!

 
   

Kostel Narození Panny Marie se nachází na břehu rybníka Hamr v historickém jádru Záběhlic. Stavba byla založena patrně ve 12. století jako jednolodní chrám zakončený východní apsidou. Při západním průčelí stála románská věž, avšak prameny se rozcházejí v názoru, zdali byla stejného stáří jako zbytek stavby (Merhautová 1971, 255) či mladší (Baum 18xx, xxx), neboť byla od lodi chrámu oddělena spárou.

 

  kostel před rokem 1907  

půdorys (Merhautová 1971,255)

záběhlický románský svícen

 
  V letech 1876 - 80 došlo k razantní přestavbě celého kostela a při této příležitosti byla tato značně nakloněná a narušená románská věž stojící na podmáčeném podloží snesena a nahrazena novostavbou v pseudorománském slohu. O románské věži je známo pouze to, že byla v její vrchní části prolomena sdružená okna, která byla v roce 1866 dělena pouze pilířky (Merhautová 1971, 255), avšak původní sloupky měly být nalezeny při bourání věže (Method 1879, 80). Apsida byla snesena již ve 14. století a nahrazena dodnes stojícím gotickým presbyteriem s žebrovou klenbou. Půdorysná stopa apsidy byla zjištěna při při přestavbě kostela v roce 1876 - 80, stejně tak jako zbytky původní dlažby, která měla ležet 80 cm pod úrovní současné podlahy (Method 1879, 79). Do současnosti se z románské stavby dochovalo obvodové zdivo lodi, které je provedeno řádkovou technikou a je na několika místech jižní fasády formou sond obnaženo. Taktéž se dochovaly dvě špalety románských oken, z nichž východní je ve velmi dobrém stavu, ale ze západní zbyla pouze nepatrná část.
Velký význam záběhlického kostela také tkví v nálezu, který zde byl učiněn v roce 1878. Tehdy byla při bourání věže nalezena ve dvoumetrové hloubce pod její někdejší podlahou (Lehner 1903c, 626) dekorativní noha románského svícnu. Ta je tvořena vzájemně se proplétajícími draky a dokomponována srdcovými listy a rybami. Merhautová (1983, 205) opírající se o práce Bendy, K.: Dějiny umění v Čechách a na Moravě a Květa, J.: Praha románská předpokládá, že záběhlický svícen mohl být vytvořen v domácí dílně v polovině 12. století a stylově navazuje na práce z povodí Maasy, podobně jako mnohem kvalitnější tzv. svícen milánský.

LITERATURA ...
 
 
  •  Baum, A. 1868: PAMÁTKY ARCH. - VII., Procházky po okolí Pražském, str. 49 - 58. Praha
  •  Lehner, F. J. (?) 1878: METHOD - IV., Kostel v Záběhlicích, str. 84. Praha
  •  Lehner, F. J. (?) 1879: METHOD - V., Obnovený kostelík v Záběhlicích, str. 79 - 80. Praha
  •  Lehner, F. J. 1903: Dějiny umění národa českého, III. díl. Praha
  •  Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha
  •  Merhautová, A.; Třeštík, D.
    1983: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha
  •  Podlaha 1907: Posvátná místa království Českého, řada první, arcidiecese Pražská, díl I.
 
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: