romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
● Aktuální výzkum ...
  ○  Holubice
  ○  Hradešín
  ○  Chřenovice »
  ○  Kozojedy »
  ○  Pertoltice »
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Želenice »

● Publikované výsledky ...

  ○  Katalog zkoumaných objektů »
● Stavebněhistorické průzkumy ...
  ○  Libčany (koncept SHP) »
  ○  Potvorov (SHP) »
● Architektonické studie rekonstrukcí ...
  ○  Cheb »
  ○  Libčany »
  ○  Záboří nad Labem »
● Středoškolské referáty (SOČ) ...
  ○  Budeč »
  ○  Jakub »
  ○  Tismice »
  ○  Řeznovice »
  ○  Vinec »
  ○  Potvorov »
  ○  Vroutek »
  ○  Mohelnice »
  ○  Praha - Kyje »
  ○  Praha - Záběhlice »
 
 
  Stavebněhistorické průzkumy:  
 

LIBČANY - koncept SHP

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium Nanebevzetí Panny Marie, stavba vzniká okolo roku 1225, románský podélný kostel, původně apsida, dnes barokní presbyterium, bez zděné věže, pravděpodobná existence středověké dřevěné věže při západním průčelí.
  Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum (dále jen SHP) kostela Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech (ÚTJ 68 17 25) byl zpracován v rámci předmětu RP III. - Zaměření a analýza HS na Fakultě architektury ČVUT v Praze v letním semestru akademického roku 2005/2006.
Zpracovatel SHP prostudoval dostupnou literaturu, včetně SHP provedeným SÚRPMO v roce 1995, a mapové podklady. Následně byla stavba zaměřena a posouzena přímo v terénu. Zaměření kostela bylo provedeno při čtyřech návštěvách (1. - 2. července a 8. - 9. srpna 2006) přístroji teodolit Carl Zeiss THEO 010B, č.: 153608 a laserovým délkoměrem Stanley. Detaily byly změřeny pásmem. Při těchto příležitostech byla provedena fotografická dokumentace, která je součástí SHP.
Již v roce 2005 provedl Milan Falta pro studijní účely fotodokumentaci, zaměření a posouzení krovu nad lodí i presbytářem stavby. Tyto údaje jsou použity v SHP. Práce byla konzultována na Fakultě architektury ČVUT v Praze s panem prof. Ing. arch. Jiřím Škabradou CSc. (krovy) a panem Doc. Ing. arch. Františkem Kašičkou CSc. (metodika standardního stavebněhistorického průzkumu).
 
 

 

   

Libčany - SHP, textová část

 

Libčany - SHP, grafická část

 

Libčany - SHP, zaměření stavby včetně vyhodnocení následnosti stavebních etap

 

 

   
     
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: