romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
● Aktuální výzkum ...
  ○  Holubice
  ○  Hradešín
  ○  Chřenovice »
  ○  Kozojedy »
  ○  Pertoltice »
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Želenice »

● Publikované výsledky ...

  ○  Katalog zkoumaných objektů »
● Stavebněhistorické průzkumy ...
  ○  Libčany (koncept SHP) »
  ○  Potvorov (SHP) »
● Architektonické studie rekonstrukcí ...
  ○  Cheb »
  ○  Libčany »
  ○  Záboří nad Labem »
● Středoškolské referáty (SOČ) ...
  ○  Budeč »
  ○  Jakub »
  ○  Tismice »
  ○  Řeznovice »
  ○  Vinec »
  ○  Potvorov »
  ○  Vroutek »
  ○  Mohelnice »
  ○  Praha - Kyje »
  ○  Praha - Záběhlice »
 
KOZOJEDY: celkový pohled na kostel od jihozápadu (foto M. Falta 2014).
KOZOJEDY: pohled na věž od jihu (foto M. Falta 2014).

KOZOJEDY: detail západní části jižního průčelí (foto M. Falta 2014).

KOZOJEDY: detail gotického okénka v prostoru podkroví sakristie, které původně osvětlovalo loď (foto M. Falta 2014).
 
  Věda & aktuální výzkum:  
 

KOZOJEDY - římsa coby relikt někdejšího konstrukčního předělu?

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium sv. Martina, raně gotický kostel, pozůstatek zaniklé vsi, jednolodní stavba s východní apsidou a západní osovou věží, zvonové bedněné patro, zdivo stavby hrubě opracované.
  Raně gotický kostel sv. Martina, pozůstatek po zaniklé vsi Kozojedy, je zajímavým elementem v rámci studia výstavby a etapizace raně středověkých venkovských kostelů. Autorská dokumentace stavby (provedená v rámci širšího výzkumu historických vrstev krajiny Černokostelecka, FA ČVUT, SGS14/086/OHK1/1T/15) se zaměřuje zejména na západní část chrámu s osovou věží. Právě na věži, mezi prvním a druhým patrem je situovaná římsa, která vznikla ztenčením hmoty zdi (v interiéru i exteriéru). Tento ne zcela obvyklý stavební prvek je zajímavý i tím, že se nachází v totožné pozici, ve které byl u některých románských kostelů předešlým výzkumem identifikován předěl mezi dvěma různými stavebními nebo konstrukčními etapami. Zdejší římsa tedy může být dekorativní formou vyvedený relikt starší konstrukční nutnosti.  
 

KOZOJEDY: schéma západní fasády, řez věže s pohledem k západu a půdorysy západní části chrámu v úrovni II. a IV. patra (zaměření a kresba M. Falta 2014 - 2019).

 
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: