romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Aktualizovaný katalog ...
  ○  Libčany »
  ○  Plaňany »
  ○  Svojšín »
  ○  Pařížov »
  ○  Čelákovice »
  ○  Vysoký Újezd »
  ○  Třebonín »
  ○  Olešky »
  ○  Vícov »
  ○  Kozojedy (v přípravě)
Dizertační práce ...
  doktorská práce - text
  doktorská práce - katalog
  doktorská práce - příloha
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
 
 
  Románský kostel na české vesnici:  
 

SVOJŠÍN - jak postavit románský kostel

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium sv. Petra a Pavla, stavba vzniká okolo roku 1160, románský podélný kostel, původně apsida, dnes barokní presbyterium, mohutná západní věž s honosným podvěžím, otisk západního štítu lodi
 

« ČLÁNEK PUBLIKOVANÝ V PRŮZKUMECH PAMÁTEK 1/2011

 
  Projekt výzkumu kostela ve Svojšíně byl iniciován obnovou vnějšího pláště kostela, při kterém se ukázaly stopy mnohem složitějších stavebních proměn, než se dosud předpokládalo. Při této příležitosti bylo v kooperaci s Ing. arch. M. Hauserovou, CSc. a v mezioborové spolupráci s Mgr. M. Čechurou (Západočeské muzeum v Plzni) a Mgr. K. Nováčkem, PhD. (Katedra archeologie ZČÚ v Plzni) provedeno podrobné zaměření a ohledání (zejména románské části) stavby.
Pozornost byla zaměřena především na masivní románskou věž, její exteriér i interiérové prostory. U vnitřních prostorů věže bylo zkoumáno zejména jejich komunikační i funkční propojení s ostatními částmi stavby, respektive s přízemím kostela a s někdejší panskou tribunou. Důraz byl kladen i na prozkoumání schodiště propojujícího první a druhé patro věže.
Na vnějších pláštích věže bylo sledováno užití různého druhu materiálu, které bylo kladeno do souvislosti s konstrukčními fázemi výstavby, což bylo dále doloženo i analýzou stop po konstrukci lešení. Dále byla pozornost zaměřena na otisk zaniklého západního štítu lodi a problematickému severozápadnímu nároží chrámové lodi. Předmětem úvah se následně stala koexistence západního štítového průčelí lodi a východní stěny věže, respektive stopy stavebních procesů a přestaveb, ke kterým v této části objektu docházelo. Na základě precizního zaměření stavby byla provedena teoretická počítačová simulace možné etapizace výstavby románské fáze, ale i pozdějšího procesu transformace objektu.
 
 

 

   

Svojšín - část prezentace z přednášky PAMÁTKY 2009

 

Svojšín - část prezentace z přednášky PAMÁTKY 2009

 

Svojšín - část prezentace z přednášky PAMÁTKY 2009

       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: