romarch romarch romarch
Věda a výzkum »
Katalog (ČR) »
Katalog (cizina) »
Výuka a studium »
Zprávy a aktuality »
1. 1. 2015
  Kompletní aktualizace stránek romarch.cz
8. 11. 2014
 

Letecké snímkování románských kostelů Černokostelecka a posázaví

24. 5. 2013
  Přednáška na Noci kostelů ve Vícově
19. 12. 2012
 

Křest sborníku Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj.

1. - 4. 11. 2012
 

Podzimní zahraniční exkurse za nejen románskou architekturou Bavorska, Falce a Bádenska - Württemberska

 
  Vítejte na stránkách české raně středověké architektury!    
 

Tyto internetové stránky byly vytvořeny se záměrem zlepšit orientaci v jedné významné oblasti našeho kulturního dědictví - v architektuře románského období; v umění, od jehož vzniku nás dělí nedozírná propast věků, a přesto je pro nás tak důležité, neboť stálo u zrodu české státnosti.

 
 

Při více jak patnáctiletém studiu románské architektury jsem navštívil mnoho staveb v České republice i zahraničí, nasbíral značné množství dat, prostudoval bezpočet literatury a při práci v terénu provedl mnohá zjištění a (za)měření. Dílčí badatelské výsledky jsem průběžně prezentoval i publikoval, a to formou přednášek, odborných článků, výstav a exkursí. Součástí tvorby nebyla pouze vědecká činnost, ale i kreativní architektonická práce, kdy v rámci ateliérové tvorby na Fakultě architektury byly zpracovány ideové projekty na možnou rekonstrukci konkrétní stavební památky.

 
 

Internetové stránky, obsahující souborné autorské dílo, jsou pro přehlednost rozděleny do čtyř hlavních oddílů. První část je věnovaná aktuálnímu výzkumu prováděného v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ústavu teorie a dějin architektury pod vedením paní Ing. arch. Mileny Hauserové, CSc. Součástí této pasáže jsou i dva stavebněhistorické průzkumy kostelů. Dále jsou zde prezentovány ideové studie možné rekonstrukce významných románských památek, a to kostelů v Záboří nad Labem, Libčanech a Chebské falce, které byly zpracovány v rámci magisterského studia na Fakultě architektury. Z období gymnaziálních studií je zde možné nalézt referáty, které byly součástí středoškolské odborné činnosti.

Druhý oddíl obsahuje náhled na českou raně středověkou architekturu z poměrně netradičního úhlu, a to z hlediska stavebního postupu a konstrukčních principů vesnického kostela. Kromě definované hypotézy je zde popsán současný stav poznání románských stavebních postupů, definice a rozbor problému, obecný postup výzkumu, metoda zkoumání a dosavadní dílčí výsledky. Stěžejní části je pak katalog zkoumaných objektů.

Třetí oddíl se zabývá románskou, respektive raně středověkou architekturou v zahraničí. Pro přehlednost je tato část rozdělena do několika částí, přičemž první je věnována památkám Staré Rusi, druhá architektuře Jižního Kavkazu, třetí postihuje zajímavé a významné objekty navštívené při studijních cestách do Východního Středomoří i na Blízký Východ a poslední románskou Evropu.

Pro co možná nejlepší orientaci v problematice románské architektury slouží čtvrtý oddíl stránek, který obsahuje průběžně doplňovaný soupis literatury, zajímavých odkazů, ale i výkladový slovník v češtině, angličtině a ruštině.

 
  Rozsah problematiky románské architektury a umění v Čechách i zahraničí je značný a informace na těchto stránkách v žádném případě nejsou vyčerpávající. Z tohoto důvodu bude textový i ikonografický materiál průběžně doplňován a rozšiřován. Budu velmi vděčný za jakýkoliv podnět, poznámku či připomínku, jenž můžete laskavě zasílat na e - mail nebo napsat do knihy návštěv.  
 

 

 

 
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2018

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: