romarch romarch romarch
Věda a výzkum
Katalog (ČR)
Katalog (cizina)
Stará Rus
  ○  Ruská studia
  ○  Rusko
  ○  Bělorusko
  ○  Ukrajina

Jižní Kavkaz

  ○  Abcházie
  ○  Arcach (Náhorní Karabach)
  ○  Arménie
  ○  Ázerbájdžán
  ○  Gruzie
  ○  Turecko (Arménie)
● Východní středomoří
  ○  Egypt
  ○  Izrael
  ○  Libanon
  ○  Severokyperská turecká republika
  ○  Sýrie
  ○  Turecko
Románská Evropa
  ○  Andorra
  ○  Bosna a Hercegovina
  ○  Bulharsko
  ○  Estonsko
  ○  Francie
  ○  Gibraltar
  ○  Itálie
  ○  Lichtenštejnsko
  ○  Lucembursko
  ○  Maďarsko
  ○  Německo
  ○  Norsko
  ○  Polsko
  ○  Rakousko
  ○  Slovensko
  ○  Španělsko
  ○  Švédsko
  ○  Švýcarsko
Výuka a studium
 
 
 
  Raně středověká architektura v zahraničí    
Při cestách po Evropě ale i mimo ni jsem navštívil množství známých i méně známých a přesto velmi zajímavých objektů. Jejich fotografie, a v rámci možností i základní či komplexnější údaje, uveřejňuji v této pasáži. Katalog je pro přehlednost rozdělen do několik kategorií, které ulehčí orientaci v dané problematice.
 

Zvláštní pozornost je věnována architektuře staré Rusi - respektive památkám prvního Staroruského státu, tzv. Kyjevské Rusi. Této problematiky jsem se začal věnovat na Sibiřské Státní Architektonické Akademii v Krasnojarsku v letním semestru 2007 při svém zdejším půlročním studiu. Následně jsem poznatky rozvíjel i při doktorském studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze a v neposlední řadě při několika cestách po Ruské federaci, Bělorusku a Ukrajině.

Zvláštním okruhem raně středověkého umění je svébytná architektura oblasti Jižního Kavkazu. Tuto oblast jsem se pokoušel zmapovat při čtyřech cestách do regionu a výsledky jsou publikovány ve druhé sekci tohoto katalogu. Třetí část je věnována Východnímu Středomoří, tedy oblasti, kde se křesťanské umění mísí s místní tradicí, pozůstatky antiky a islámskou architekturou. Poslední část se zabývá státy v (západní) Evropě, tedy jejich čistě románskou architekturou.

 
 

STARÁ RUS

   
  Ruská studia
 

Poznámky z předmětu История русской архитектуры, ze studií v Krasnojarsku. Studium v únoru - červnu 2007.

  Rusko
 

Fotografie významných staveb Staré Rusi, které navazují na poznámky ze studí. Navštíveno v dubnu 2010.

  Ukrajina
 

Referát se věnuje středověké architektuře v Kyjevě, Černigově i na západě Ukrajiny. Navštíveno v letech 2005, 2006, 2010...

  Bělorusko
 

Referát pojednává o nejvýznamnějších památkách Grodenské a Polocké školy. Navštíveno v říjnu 2005 a 2010.

 

ZAKAVKAZSKO

   
  Abcházie
 

Raně středověká architektura malého neuznaného státu na svazích Kavkazu. Navštíveno v dubnu 2010.

  Arcach (NKR)
 

V neuznané republice Náhorní Karabach je množství staré arménské architektury Navštíveno v srpnu 2008 a září 2009.

  Arménie
 

Fotografie zachycují nesmírně bohatou arménskou raně středověkou architekturu. Navštíveno v srpnu 2008 a září 2009.

  Ázerbajdžán
 

Na severozápadě republiky se nachází několik středověkých křesťanských chrámů. Navštíveno v  září 2009.

  Gruzie
 

Gruzínské kostely a kláštery jsou rozesety po celé zemi, ne pouze v okolí Tbilisi. Navštíveno v srpnu 2008 a září 2009.

  Turecko
 

Díky vývoji ve 20. st. se na území Turecka nachází i někdejší hlavní město Arménie. Navštíveno v dubnu 2011.

 

VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ

   
  Egypt
 

Kláštery Pavla a Antonína ve východní poušti jsou jedny z nejstarších na světě. Navštíveno v březnu 2010.

  Izrael
 

Počátky křesťanské architektury vedou ke chrámu Božího Hrobu v Jeruzalémě. Navštíveno v září 2011.

  Libanon
 

Libanonská architektura má tradici od velkolepé antiky po středověké chrámy. Navštíveno v dubnu 2011.

  Severokyperská rep.
 

Severokyperská turecká rep. neoplývá pouze antikou, ale i středověkými domy. Navštíveno v říjnu 2008.

  Sýrie
 

V Sýrii se nacházejí kromě pouštních antických měst i skvělé kostely a kláštery. Navštíveno v dubnu 2011.

  Turecko
 

Istanbul coby kolébka byzantské kultury obsahuje mnohá skvostná umělecká díla. Navštíveno v srpnu 2008 a dubnu 2011.

 

ROMÁNSKÁ EVROPA

   
  Andorra
 

Malé horské knížectví se pyšní množstvím církevních i světských románských staveb. Navštíveno v květnu 2009.

  Bosna a Hercegovina
 

Památky raně křesťanského umění a románské architektury jsou ve městě Jajce. Navštíveno v září 2005.

  Bulharsko
 

Nejvýznamnější objekty románského umění jsou v centru i na okraji Sofie. Navštíveno v červnu 2008.

  Estonsko
 

Ne příliš známé kostely v románsko gotickém slohu jsou na ostrově Saaremaa. Navštíveno v červenci 2009.

  Francie
 

Celá Francie je kolébka románské kultury. Fotografie jsou z cesty po Burgundsku. Navštíveno v září 1998.

  Gibraltar
 

V poslední evropské kolonii se nacházejí zbytky středověké maurské architektury. Navštíveno v listopadu 2005 a 2006.

  Itálie
 

Italská města jako Miláno, Ravena a další jsou klenotnicí románské architektury. Navštíveno v červnu 2006 a červnu 2011.

  Lichtenštějnsko
 

Pozůstatky raně středověkých staveb jsou v knížectví situovány v Schaan a Mäls. Navštíveno v dubnu 2004 a červnu 2011.

  Lucembursko
 

Lucemburské románské kostely představují stavitelství blízké německé císařské tradice. Navštíveno v květnu 2013.

  Maďarsko
 

Kostely na severovýchodě země pamatují německé kolonisty i uherské krále. Navštíveno v letech 1999 - 2004.

  Německo
 

Z obsáhlého fondu románského umění je nejblíže našim hranicím město Řezno. Navštíveno v dubnu 2005.

  Norsko
 

Norská románská architektura je mimo jiné unikátní i použitým materiálem - dřevem. Navštíveno v červenci 2004.

  Polsko
 

Polské románské umění se soustřeďuje především na severu a východě země. Navštíveno v letech 2001 - 2012.

  Rakousko
 

Významné památky románského umění se nacházejí v oblasti Štýrska a Korutan. Navštíveno v dubnu 2006. 

  Slovensko
 

Slovenská architektura, i když v mnohém odlišná, je důležitá i pro naše dějiny. Navštíveno v letech 1999 - 2012.

  Španělsko
 

Současné Španělsko je plné různorodých typů staveb církevního i světského rázu. Navštíveno v červnu 2006. 

  Švédsko
 

Ostrov Gotland je takřka napěchován raně středověkými kostely včetně rom. křtitelnic.  Navštíveno v červnu 2013. 

  Švýcarsko
 

Při stezkách překračujících Alpy vznikaly hrady a opěrné body již ve středověku. Navštíveno v dubnu 2006. 

       
   

© Ing. arch. Milan Falta    2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: